Logo Universiteit Utrecht

Growing up bilingual

Geen onderdeel van een categorie

Niet meertalig opgroeien maar toch meer dan één taal.

Niet alle kinderen groeien meertalig op. Om eentalige kinderen toch al op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met een andere taal dan hun moedertaal, geven steeds meer scholen in Nederland wekelijks een aantal uur les in een andere taal. Nu is het in Nederland gebruikelijk om in groep 7 en 8 van de basisschool Engelse les te beginnen, maar steeds meer scholen geven al vóór die tijd Engelse les, en soms biedt men ook Frans, Duits en Spaans aan op de basisschool. Engels is echter veruit de meest gekozen taal, en de lessen beginnen vaak al in groep 1 (als de kinderen 4 jaar oud zijn). De afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar kleuters die Engelse les kregen en we zagen dat kinderen die meer uren in contact kwamen met de tweede taal beter presteerden. We hebben het hier over hele kleine verschillen: in Nederland geven de basisscholen slechts enkele uren Engelse les. We vonden geen verschil tussen groepen kinderen die tussen de één en drieënhalf uur les per week kregen, maar zagen wel dat de Engelse woordenschat van kinderen die minder dan één uur Engelse les per week hadden minder snel groeide dan van kinderen met meer Engelse les. Deze kinderen deden het na twee jaar niet beter dan een controle groep van kinderen die niet op school in aanraking kwamen met Engels. Kinderen die meertalig opgroeien hebben (bijna) altijd aanzienlijk meer uren contact met allebei hun talen, en hun woordenschat is navenant. Voldoende contact met de vreemde taal lijkt dus cruciaal voor succesvolle taalverwerving, alhoewel kleuters ook met minder input al vooruitgang in de vreemde taal kunnen boeken. Voor meer informatie over vroeg vreemdetalenonderwijs en de resultaten van het Foreign Languages in Primary School project, neem contact op met l.persson@uu.nl .    

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.